Pasiekimai

 

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo šiose Vilniaus miesto olimpiadose bei tarptautiniuose konkursuose:

Vilniaus miesto XXVI lenkų kalbos olimpiada - Kamilia Tomaševska -11a kl. (I vieta)
XIII Tarptautiniai Finaliniai mokyklos internetiniai žaidimai (ekonomikos) - Evelina Ingelevič 10a kl., Miroslava Mikulskaja 10a kl., Eva Šelepen 10a kl., Agnieška Tomaševič 10a kl. - (I vieta)
Vilniaus miesto lenkų kalbos olimpiada 3-4 klasių mokinių - Aleksander Joachim Januškevič 3a kl. (I vieta)
IV Tarptautinis kūrybinių darbų konkursas ,,Spalvotas pasaulis“ - Kristina Černova 5a kl. (I vieta)

Vilniaus miesto informacinės technologijos konkursas ,,Infožinovas“ - Norbert Višnėvski 8a kl., Karina Makovska 8a kl., Gabrielė Vencutė 8a kl., Večeslav Songin 9a kl. (II vieta)
IV Tarptautinis kūrybinių darbų konkursas ,,Spalvotas pasaulis“ - Sofija Tomaševič 7a kl. (II vieta)
Vilniaus miesto mokinių lenkų kalbos taisyklingo rašymo diktantas - Justyna Meškunec - 5c kl. (II vieta)
Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių Teatro šventės konkursas ,,Mes vaidiname linksmai, nes visi esame draugai“ - teatro būrelis ,,Dar linksmiau“- (II vieta)
Vilniaus miesto mokinių lenkų kalbos taisyklingo rašymo diktantas: Karina Masevič-7a kl. (III vieta), Katažyna Jachimovič - 8c kl. (III vieta)
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada - Edgar Oleinikov - 11a kl. (III vieta)
Lietuvių kalbos raštingiausio mokinio konkursas ,,Lietuviškai rašyti moku!“ - Agnieška Jankevič 7a kl. (III vieta)
Vaikų XVI Lenkų dainos festivalis - Emiliia Galperman 3a kl. (III vieta)
Vilniaus miesto lenkų kalbos literatūrinis konkursas ,,Prisiminimai- tai stebuklingos durys“ – Agata Magdalena Tučkutė 5a kl. (III vieta)
Lenkų tautinės bendrijos kalba ugdančių mokyklų 2-4 kl. mokinių konkursas ,,Miklink liežuvį, būsi iškalbingas“ - Emilia Galperman-3a kl. (III vieta), Jolanta Kariunienė (mokytoja) - (I vieta), Beata Bartoševič (tėvai) - (I vieta)
XXIII miesto raiškiojo skaitymo konkursas ,,KRESY-2014“ - Greta Koženevska - 11a kl. (laureatė)
XXVI Respublikinės lenkų kalbos ir literatūros olimpiada - Kamilia Tomaševska - 11a kl. (laureatė)
Vilniaus dailės mokytojų ir mokinių darbų parodos ,,Vilnius miniatiūrose“ - Roberta Stefanovič 8a kl. (laureatė)
Vaikų XXXI Tarptautinis literatūrinis konkursas V. Chotomskos vardu - Aleksander Joachim Januškevič 3a kl. (laureatas)
Respublikinis XXIV poezijos konkursas M. Konopnickos vardu – Gabriela Baranovič 3a kl. (laureatė)
Geriausiai atliko Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis - Roberta Stefanovič - 8a kl., Gertruda Ravluševičiūtė-9a kl., Rapolas Tučkus-10a kl. (padėkos raštas)

1. R e i š k i u  padėką šiems Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos 1-4 klasių mokiniams: 

1.1. už puikų mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje:

Viktorijai Pomozovaitei

Oskarui Krasovskiui

Antoniui Danovskiui

Baltazarui Borisovui

Gžegožui Morjak-Mečkauskui  

Nadeždai Isakovai

Zoyai Karnilavai

Margaritai Krivelytei

Anastasijai Levinai

Arinai Mitrofanovai

Danui Trusevič

Karolinai Junevič

Paulinai Mažul

Evelinai Mečkovskytei

Alisai Vitukevič

Evelinai Tylingo

Monikai Zapasnik

Aleksui Vladimirovui

Adelai Savocko

Damianui Rynkevič

Izabelai Lipskai

Kamilai Alajooz

Gabrielai Pavliun

Iljai Stepanovui

Ričardui Kriveliui

Sofijai Sosna

Ksenijai Paškovai

Ksenijai Mitenkovai

Milanai Barkovskajai

Kirilui Riabovui Nikaletai Šalcaitei

Viktorijai Antonovaitei

Arinai Šamesovai

Nikai Presniakovai

Eligijui Račkauskui

 

Evelinai Lelešiūtei

Emilijai Jančauskaitei

Evai Kononovič

Danieliui Makovskiui

Vadimui Potapovui

Mariai Tumel-Jutanovai

Danieliui Vitenkovui

Jakubui Markovskiui-Keruliui

Patrikui Pavliunui

Justinai Salėtis

Adelei Vladimirovaitei

Danieliai Ždanovič

Aidenui Dzimerai

Evelinai Golubevai

Anželikаi Ilaitei

Damianui Krupinui

 

 

 

1.2. už gerą mokymąsį ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje:

Danieliui Cvych

Karolinai Jablonskai

Emilijai Kovalčis

Alinai Kozubovskai

Gabijai Makauskaitei

Edminui Makauskui

Gabrieliui Minikovič

Patrykui Podlipskiui

Rafalui Sorokai

Andžejui Tkačenkai

Malgožatai Usovai

Janui Zelenkevič

Ernestui Žemaičiui

Varvarai Baitiul

Dominikui Goretovui

Katrynai Grafovai

Adamui Guleckiui

Arvidui Kupcis

Andrejui Mitenkovui

Julianai Poliščuk

Jegorui Riabovui

Alisai Voicechovskajai

Paulai Dapkutei

Karoliui Krasovskiui

Robertui Cyprianui Niewiadomskiui

Tomašui Savosko

Fabianai Svatkovskytei

Kirai Baitiul

Valerijai Gorinskajai

Olgai Marijai Guzauskas-Prokofievai

Dominikui Kaškevič

Markui Žukovskiui

Edvinui Ladeiščikovui

Martinui Mitsuro

Maksimui Samulevui

Aleksandrai Šemis-Dmitrijevai

Maksimui Šumkovskiui

Andrejui Talkachovui

Polinai Belikovai

Danieliui Smirnovui

Elžbietai Danovskai

Ernestui Kovalevskiui

Adamui Lesnevskiui

Adrianui Lesnikovui

Dominikai Osipenko

Karoliui Svetika

Edvinui Tumaš

Gabrieliui Žilinskui

Evelinai Kiselei

Vadimui Misiūnui

Nikitai Pučko

Milai Tomaševskajai

Majai Vakšinskajai

Evai Andrejevai

Agatai Demidenko

Danieliui Durko

Rafalui Kotik

Mariai Pavliukevič

Kevinui Nedzveckiui

Brigitai Ožechovskajai

Lukašui Rus

Sebastjanui Svatkovskiui

Jegorui Čailitko

Nikitai Dudnikovui

Davidui Bryžachinui

Kornelijai Galinskajai

Arinai Smirnovai

Alanui Ladeiščikovui

Anastasijai Mačnevai

Ajdarsui Mamedovsui

Maksimui Minčenko

Markui Poliuškinui

Nikitai Prudnikovui

Aleksandrai Sinkevič

Danieliui Ramanouskiui

Timurui Pudriakovui

Oskarui Zbignevui Drozdui

Inesai Sokolovskai

Sylvestrui Gajevskiui

Dominikai Tkačenkai

Elzei Dapkutei

Davidui Dzikovič

Monikai Jankunec

Martai Kozlovskajai

Julianai Liuimaitei

 

2. R e i š k i u padėką  už aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje šiems Vilniaus

Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos 0-4 klasių mokinių tėvams:

Justynai Kovalevskai

Evelinai Tubelevič

Evai Danovskai

Renatai Januškevičiūtei

Beatai Morjak-Mečkauskienei

Jelenai Podlipskienei

Nijolei Tylingo

Elžbietai Rynkevič

Olesiai Mitrofanovai

Dmitrijui Presniakovui

Dmitrijui Riabovui

Dianai Kozlovskai

Ingai Mažul

Jolantai Junevič

Ivonai Kononovič

Jadvygai Jachimovič

Gžegožui Pavliun

Svetlanai Borovskajai

Aleksandrui Bryžachinui

Beatai Krupinai

Lidijai Tetianec

Veronikai Durko

Lucijai ir Hubertui Sokolovskiams

Ivonai Vladimirovienei

Andžejui Sorokai

Jolantai Pažusinskai-Pateckai

Kristinai Potapovai

Elvyrai Bugajevai

Ilonai Veronis

Emilijai Zelenkevičienei

Jevgenijui Gorelovui

Genrikui ir Julijai Baitiul

Aidui Guzauskui

Dianai Mitenkovai

Tatjanai Gorinskai

Tatjanai Borkovskajai

Olgai Kuprijenko

 

1. R e i š k i u padėką šiems Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos 5-III klasių mokiniams: 

1.1. už puikų mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje:

Agatai Bogdanovič

Gabrielei Basiul

Viktorijai Rynkevič

Patricijai Makovskai

Emilijai Gajevskai

Joanai Poliščiuk

Arsenijui Trofimovui

Klarai Markovskai-Kerulis

Lizavetai Klimaitei

Kamilai Rynkun

Agatai Magdalenai Tučkutei

Kamiliai Tumaš

Aleksandrui Govenko

Denyzai Klimaitei

Justynai Meškunec

Evai Strukel

 

1.2. už gerą mokymąsį ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje:

Robertui Bogdanovič

Damianui Gaidukevič

Danieliui Michailovui

Pavelui Narbut

Emilijai Pukšto

Tomui Ravaičiui

Justynai Švaikovskai

Anetai Virpša
Iljai Budnikovui

Adelei Firsanovaitei

Darijai Jankovskajai

Alanui Kiseliui

Artiomui Micheliovui

Adrianai Nosevič

Miriam Rozenštoka

Annai Sofijai Sheremetovai

Katrynai Sinkevič

Nikitai Ščepakovui

Danieliui Sosna
Kamiliai Romanovai
Tichonui Belik

Patrikui Gil

Gretai Gluchovskai

Alivijai Deviatnikovai

Violetai Ilkevič

Beatai Klimaševskajai

Agatai Oleinikovai

Ernestui Romančuk

Danilai Zacharovui

Jovitai Jodko
 

Emilijai Kamilijai Lipnevič

Agatai Rybačionok

Veronikai Rykoic

Artiomui Osmolovskiui

Lianai Michailovai

Mišelei Melnikaitei

Ernestui Dravnel

Jaroslavui Drobitko

Maksimui Kavešnikovui

Danieliui Umbrasui

Nikai Vasiljevai

Kristinai Mitsuro

Aleksandrai Gil

Justynai Bulo

Gabrielei Butkevič

Agatai Tomaševič

Karolinai Zdanovskai

Emilijai Soroko

Ervinui Borkovskiui

Evijai Deviatnikovai

Mateušui Gaidukevič

Anai Jachimovič

Gabrielei Petrusevičiūtei

Grolijai Targonskai

Karolinai Lučkovskai

Dominykai Rodevič

Edvinui Sinkevič

Dominikui Tomaševič

Viktorijai Mačnevai

Laurai Tichovai

Karolinai Bartoševič

Anai Emilijai Efron

Tomašui Fedorovič

Dominikui Gasperovič

Gabrielei Jackevič

Danieliui Leonovui

Arturui Abasovui

Erikui Averkovui

Ivonai Daveiko

Andrejui Bondaruk

Viktorijai Krupovič

Evelinai Markovskajai

Patrycjai Slotvinskai

Justinai Zelenkevič

Amelijai Gil

Adrianui Grudinskiui

Faustynai Makovskai

Augustui Mažul

Dominykui Stankevičiui

Matvejui Telešovui

Anastasijai Jarovai

Danieliui Deinarovič

Edgarui Kozlovskiui

Karinai Masevič

Milošui Voleiko

 

2. R e i š k i u padėką  už aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje šiems Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos 5-III klasių mokinių tėvams:

Evai Stankevičienei

Irenai Markovskajai

Teresai Markovskai-Kerulis

Honoratai Urbanovič

Olesiai Gil

Renatai Ilkevič

Ingai ir Aleksandrui Špitaliovams

Tatjanai Orlovai

Halinai Maciol

Honoratai Lipinskajai

Lidijai Vasiljevai

Jolantai Labul

Jolantai Lembovič-Kozlovskienei

Alinai Ravaitienei

Annai Firsovai

Viktorijai Pudriakovai

Natalijai Sakovič

Marinai Simankovienei

Allai Rynkun

Liudmilai Zdanovskai

Annai Kirdeika

Pavelui Borkovskiui

Alicijai ir Henrykui Zujevič

Jevgenijai Jackevič

Boženai Vaškovič

Galinai Gricienei

Irenai Kulikovskajai

Barbarai Gadomskajai

Elžbietai Rosliak