PAPILDYTA REALYBĖ STEM ŠVIETIMUI

Nepaisant didelio prioriteto STEM mokymui mokyklose, pastangos didinti jaunimo susidomėjimą ir užimtumą STEM srityse nepasiekia užsibrėžtų tikslų. Tai ypač aktualu technologijų ir inžinerijos srityse. Be to, susirūpinimą kelia lyčių lygybė su STEM susijusiose srityse. Čia daugiausia dominuoja vyrai, todėl kyla įvairių stereotipų ir netgi diskriminuojamas elgesys moterų atžvilgiu. Remiantis UNESCO Pasaulio paveldo centro duomenimis, šiandien tik 28% visų pasaulio tyrinėtojų yra moterys. Jos demonstruoja savo sugebėjimus tokiose STEM srityse kaip choleros ir vėžio prevencija, smegenų ir kamieninių ląstelių vystymosi supratimas ir kt. 

Nepakankamo jaunimo, ypač mergaičių, įsitraukimo į STEM mokymąsi ir karjerą problemą nustatė „Papildyta realybė STEM švietimui“(AR4STEM) projekto partneriai: Mokslinių tyrimų ir švietimo sintezės centras (Kipras), GoInno (buvęs Zavod VseUk), Slovėnija),Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija (Lietuva), Socialinių inovacijų centras ir „Saulkrastu vidusskola“ (Latvija). Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnaziją atstovauja chemijos mokytoja metodininkė Jevgenija Skilond ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Regina Bogdanovič. Keturių šalių partneriai susibūrė paskatinti mokytojus naudoti AR kaip novatorišką ir veiksmingą skaitmeninę priemonę tradicinei STEM pertvarkai ir tam, kad paskatintų lyčių lygybę STEM.

Nuo 2021 m. liepos mėn. projekto partneriai iš Latvijos, Lietuvos, Kipro ir Slovėnijos glaudžiai bendradarbiaus ir kurs šiuos šaltinius:

interaktyvią mokymosi medžiagą 13-16 metų jaunimui, prieinamą per išmaniuosius telefonus naudojant „iSeeApp“ kaip AR technologiją;

pamokų planus mokytojams, kaip pagerinti mokymo procesus konkrečiose teminėse STEM srityse, pavyzdžiui, tvarioje gamyboje, biologinėje įvairovėje, sveikatos priežiūros ir maisto gamyboje;

vadovą, kaip naudoti AR technologiją STEM ugdyme, įskaitant geriausią praktiką ir pavyzdžius, taip pat gaires, kaip jas taikyti mokant;

motyvacinę programą, kaip skatinti merginų įsitraukimą į STEM.

Visos organizacijos, norinčios prisijungti prie AR4STEM tinklo, yra kviečiamos bendradarbiauti. Nemažai partnerių jau remia projekto idėją ir jų bus dar daugiau.

Projekto AR4STEM partneriai tiki skaitmeninių technologijų galia keičiant mokymosi patirtį ir didinant susidomėjimą bet kuriuo dalyku, ypač tais, kurie dėl monotoniško mokymo yra laikomi sudėtingais ar neturi interaktyvių elementų.

Projekto partnerių komanda:

Socialinių inovacijų centras (projektų koordinatorius, Latvija),

Mokslinių tyrimų ir švietimo sintezės centras (Kipras),

GoInno (buvęs Zavod VseUk (Slovėnija),

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija (Lietuva),

Saulkrastu vidurinė mokykla (Latvija).

Projekto trukmė: 2021 m. birželio 30 d. - 2023 m. birželio 29 d.

Straipsnio šaltinis: http://socialinnovation.lv/en/category/projects/projects-ongoing/ar4stem/.

Iš anglų kalbos vertė Regina Bogdanovič