PROmoting STEAM in primary school

Pirmasis projekto „PROmoting STEAM in primary school: partnership for disseminating good practices – ProSTEAM“ partnerių susitikimas Lisabonoje.


Gegužės 30 – 31 dienomis įvyko pirmasis tarptautinio projekto „PROmoting STEAM in primary school: partnership for disseminating good practices – ProSTEAM“ partnerių susitikimas. Susitikimą organizavo partneriai iš ISPA (Institute of Applied Psychology) universiteto, kurie būdami šio projekto lyderiai, yra atsakingi už tinkamą jo realizavimą.

Susitikime dalyvavo 15 mokslininkų, atstovaujančių strateginiams partneriams iš šių šalių: Portugalijos, Italijos, Lietuvos ir Serbijos. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnaziją atsotovavo anglų kalbos vyr. mokytoja Katažina Zapasnik, kuri buvo deleguota koordinuoti šį projektą.

Norint geriau parengti mokinius vis didėjantiems XXI amžiaus iššūkiams, rekomenduojama skatinti kelių dalykų integravimą jau pradinėje mokykloje. Siekiant pakelti pasiekimų ir susidomėjimo STEAM dalykais lygį pradinėje mokykloje, ProSTEAM projekto metu ketinama sukurti su STEAM susijusius edukacinius paketus (įskaitant turinį, mokomuosius rinkinius ir įgyvendinimo gaires), kuriais galima būtų naudotis tarptautiniu lygiu.

Projekto metu planuojama sukurti mokomuosius rinkinius, integruojančius STEAM dalykus 1 ir 2 klasėms (nuo 6 iki 8 metų) ir 3 ir 4 klasėms (nuo 8 iki 10 metų). STEAM švietimo ekspertai (aukštojo mokslo mokytojai ir mokslininkai) bendradarbiaus su pradinių klasių mokytojais, kad parengtų konkrečią mokslinę medžiagą, atitinkančią pradinių klasių mokymo programas.

Iš viso šiame projekte dalyvauja devyni partneriai, įskaitant keturis universitetus, politechnikos institutą ir 4 mokyklas iš keturių šalių (Italijos, Lietuvos, Portugalijos ir Serbijos).

Numatyta projekto trukmė -  36 mėnesiai. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2025 m. sausio 31 d.

Anglų kalbos vyr. mokytoja Katažina Zapasnik