STEAM - langas į ateities technologijas

Projektas ,,STEAM - langas į ateities technologijas“


Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija, atsižvelgdama į savo veiklos prioritetus, pateikė paraišką projektui ,,STEAM - langas į ateities technologijas“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo. 

Kadangi 2020  m. sausio mėnesį mūsų gimnazija tapo STEAM mokyklų tinklo nare, todėl mums labai svarbu skatinti neformaliojo vaikų švietimo veiklas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, sieti kūrybiškumo ugdymą su moderniosiomis technologijomis.

Projekto tikslas:  gerinti mokinių pasiekimus STEAM srityje, padėti mokiniams suprasti, kam reikalingi STE(A)M mokslai.  

Projekto uždaviniai: 

• Plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas.

• Skatinti visuomenės švietimą ir domėjimąsi STEAM temomis. 

• Įsijungti į tarptautinį STEAM tinklą.

Projekto ,, STEAM - langas į ateities technologijas“ metu gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokytojai skatins neformaliojo vaikų švietimo veiklas STEAM srityse, susies kūrybiškumo ugdymą su moderniosiomis technologijomis. Plėtos interaktyvias edukacines erdves ir modernizuos ugdymo turinį. Skatins bendradarbiavimą organizuojant tyrimus ir eksperimentines veiklas, kultūrinius ir edukacinius renginius. Tuo pačiu įsitrauks į nacionalinį STEAM mokyklų tinklą.

Labai džiugu pranešti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pritarė šiam projektui ir skyrė finansavimą. Dabar turime puikią galimybę įgyvendinti savo idėjas STEAM srityje, kurioms anksčiau pritrūkdavo lėšų. Tikimės, kad pandemija greitai pasitrauks ir  grįžę į gimnaziją galėsime kibti į darbus.


STEAM grupės koordinatorė Jevgenija Skilond