TARPTAUTINIAI PROJEKTAI GIMNAZIJOJE

TARPTAUTINIAI  PROJEKTAI  GIMNAZIJOJE

,,Intellectual property awareness-roots for innovations“

,, SMS to curriculum : innovations are coming“


Norėtume pasidžiaugti pagal Nordplus Junior programą įgyvendintų tarptautinių projektų ,,Intellectual property awareness-roots for innovations“  ir ,, SMS to curriculum : innovations are coming“ rezultatais. Per dvejus metus, bendradarbiaujant Lietuvos, Latvijos ir Estijos pedagogams iš VGTU licėjaus, Vilniaus J. Lelevelio Inžinierijos Gimnazijos, Riga, Secondary Night Shift School Nr 9, Tallinn Tynismae Science School  ir Lietuvos švietimo, mokslo  ir sporto ministerijos atstovams buvo sukurti metodiniai patarimai mokytojams apie intelektinės nuosavybės mokymą bendrojo ugdymo mokyklose. Taip pat mokiniai buvo supažindinti su įvairiomis inovacijomis, gimnazijoje vykdė  tokius projektus gimnazijoje kaip ,,Liofilizuotų vaisių, uogų ir daržovių skanėstai“, Augalinių baltymų kokteilis“, vyko į ekskursijas, eksperimentavo, dalijosi savo nuomone apie inovacijų diegimą mokykloje ir kūrė video filmukus apie robotus. Projekte dalyvavo, skaitė pranešimus, vykdė projektinę veiklą su savo mokiniais chemijos mokytoja metodininkė Jevgenija Skilond ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Olga Bedugnis. Mokytojoms talkino - išvertė pristatymus ir pamokų planus į anglų klabą - anglų kalbos mokytoja metodininkė - Regina Bogdanovič. Dėkojame projekto organizatoriams ir gimnazijos administracijai už progą dalyvauti ir patobulinti savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Regina Bogdanovič