Išvyka į Kunigų Seminariją

Šį trečiadienį dvyliktos klasės mokiniai vyko aplankyti Vilniaus šv. Juozapo Kunigų Seminarijos. Moksleiviai, šiuo metu skaitantys Vinco Mykolaičio – Putino romaną ,,Altorių šešėly“, turėjo unikalią galimybę susidaryti nuomonę apie šiandieninę Seminariją. Nors nuo minėto romano atsiradimo praėjo beveik devyni dešimtmečiai (taigi, vos ne šimtmetis), kūrinio temos artimos ir šios dienos jaunuoliams. Mokiniai, vedini smalsumo ir romios pagarbos, klausydamiesi klieriko gido, suvokė, kad nors tiek daug visko šiandien yra pasikeitę, bet fundamentalūs klausimai (Kas aš esu? Kur mano vieta šiame pasaulyje? Kodėl vienatvė ir traukia, ir gąsdina? Kaip mylėti savo artimą?) visgi yra universalūs.

Štai keli moksleivių pastebėjimai:

 Šiandienos ekskursija į kunigų seminariją man labai patiko. Sužinojau daug naujo: seminarijos istorijos, įdomių faktų apie biblioteką, ypač didelį įspūdį padarė pats klierikas. Įdomu buvo paklausyti jo istorijos, kaip jo tėvai reagavo į jo pašaukimą, jo gyvenimą seminarijoj. Labai ačiū  už tokią puikią galimybę sužinoti ir pamatyti klierikų gyvenimą, mokymą ir rasti atsakymus kylančius klausimus! (Karolina)

Rugsėjo 29 dieną apsilankėme vienoje iš trijų Lietuvos seminarijų, o buvo tai Vilniaus šv. Juozapo Kunigų Seminarija. Mus priėmė labai šiltai vienas iš studijuojančių klierikų. Taip pat papasakojo daug naudingos ir įdomios informacijos apie pastatą ir savo bei kitų gyvenimą jame. (Emilija)

 Buvo įdomu sužinoti kažką naujo, nes niekada nesidomėjau, kaip ir kur mokosi klierikai, buvo labai gražus altorius, įdomios knygos bibliotekoje. (Karina)

Džiugu, jog gavau atsakymus į visus man rūpinčius klausimus. Dabar esu visiškai pasirengusi nagrinėti vieną svarbiausių lietuvių literatūros moderniojo rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino psichologinį romaną „Altorių šešėly”! (Justyna)

Buvo labai įdomu apsilankyti kunigų seminarijoje, sužinojau, jog klierikai tokie patys žmonės kaip ir mes, nes jie irgi atlieka kasdieninius darbus: plauna indus arba grindis, sportuoja. Taip pat sužinojau, kad seminarijoje ne viskas yra taip blogai, kaip galvojau. Manau, kad dabar bus daug lengviau nagrinėti ir suprasti psichologinį romaną ,,Altorių šešėly". (Kamilia)

 

Parengė mokytoja Laima Šatienė