Lietuvos istorijos žinovas 2018

Mūsų gimnazija kaip ir daugelis kitų mūsų šalies mokyklų, dalyvavo konkurse ,,Lietuvos istorijos žinovas“. Konkurse dalyvavo 7b, 9b, III b klasių mokiniai.Konkursą gimnazijoje organizavo istorijos mokytoja M. Narkun. 

Konkursu siekiama  prasmingai  paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir Nepriklausomybės atkūrimą , ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe, skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes.