Sąmoningumo mėnuo be patyčių

Kovo mėnesį mūsų gimnazijoje ir už jos ribų vyko daugybė akcijos „Sąmoningumo mėnuo be patyčių“ renginių.  Patyčių prevencijos ir draugiškumo temomis klasėse buvo vedamos pamokos, peržiūrimi bei aptariami filmai, piešiami ir viešinami plakatai, vykdomos apklausos, rengiami pokalbiai ir arbatos vakaronės. Diskusijų, pokalbių metu buvo aiškinamasi, kas yra populiarumas, bendraamžių spaudimas, o kas – kritinis mąstymas, empatija ir supratingumas. Buvo kalbėta apie patyčių rizikos situacijų atpažinimą, sprendimų priėmimą, pagalbos sau ir kitiems būdus, nagrinėjamos virtualių ir realių patyčių priežastys bei būdai užkirsti joms kelią. Kai kurios klasės vyko į Raudonojo kryžiaus draugiją, „Dėkui centro“ tvarumo dirbtuves, kiną.

Deja, su patyčiomis vis dar susiduriame - tiek vaikai, tiek suaugusieji.  Tikimės, kad veiklų metu kiekvienas mūsų - ir vaikai, ir mokytojai - turėjome apie ką susimąstyti, galbūt truputį daugiau sužinojome vieni apie kitus, galbūt ir į save žvilgtelėjome naujai. Kiekvienas mūsų esame atsakingi už savo elgesį, vertinimus bei nuomonės raišką. Todėl yra toks svarbus kiekvieno mūsų indėlis prisidedant prie patyčių mažinimo aplinkoje, kuri mus supa kiekvieną dieną – mokykloje, socialiniuose tinkluose, viešose erdvėse, darbo aplinkoje, šeimose. Jei taiką saugosime kartu, žmonių pasaulis bus gražesnis!

Nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams, mokiniams ir specialistams už nuveiktus darbus: susitikimų, išvykų organizavimą, svarbių plakatų, piešinių kūrimą, vienų kitiems dovanojamą rūpestį.

Akcijos organizatoriai