Laisvos darbo vietos

 

VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ

 

Pareigybės pavadinimas – fizinio ugdymo mokytojas.

Mokyklos pavadinimas – Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija.

Mokomoji kalba – lenkų, rusų.

Darbo pasiūlymas galioja  iki 2021-08-20.

Siūlomas kontaktinių valandų skaičius: 24 kontaktinių valandų per savaitę. Darbas lenkų ir rusų klasėse (5-12 kl.).

Darbo sutartis – terminuota (fizinio ugdymo mokytojo neštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui)

Darbuotojas reikalingas nuo 2021-09-01.   

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, fizinio ugdymo mokytojo kvalifikacija, lenkų ir rusų kalbų mokėjimas, darbo patirtis.

Privalumai: įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, mokinių pasiekimas konkursuose, olimpiadose, dalyvavimo projektuose patirtis, kūrybiškumas, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais, rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių ir/ar praktikos studijų vietos.

Kandidatai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3.Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

4.Gyvenimo aprašymą;

5.Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. raštinėje (Dokumentų priėmimo pradžia 2021-05-16 9.00 val., pabaiga 2021-08-20 15.00 val.) Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Minties g. 3, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt.

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia gimnazijos direktorė tel. (8-5) 2342087.