Nuo sėklos iki sėklos

Ilgalaikis gamtamokslinis projektas     „Nuo sėklos iki sėklos“(2022 - 2023 m.)

 Projekto vadovas: biologijos mokytoja Oxana Lukashyavichene

Projekto uždaviniai:

  • padėti mokiniams įgyti mokslinių žinių, kaip teisingai rūpintis augalais;
  • gebėti atlikti aplinkos tyrimus ir daryti išvadas;
  • atliktų stebėjimų metu suvokti ir gebėti paaiškinti šviesos, šilumos, drėgmės ir dirvos poreikį augalams augti;
  • ugdyti mokinių gamtamokslinę kompetenciją;
  • formuoti atsakingą ir rūpestingą mokinių požiūrį į supančią aplinką, gamtą, suteikiant ekologinių, aplinkosauginių žinių.

Mūsų darbas ir rezultatai: 

Projekto apibendrinimas ir išvados

  • Projekto metu mokiniai įgijo gamtamokslinių žinių, išmoko, kaip teisingai rūpintis augalais, kokios būtinos sąlygos jiems tinkamai augti;
  • Mokytojo padedami geba atlikti aplinkos tyrimus, juos aprašyti ir daryti išvadas;
  • Vyksta integracija su kitais mokomaisiais dalykais:
  •  technologijomis (savo užaugintų daržovių panaudojimas gaminant maistą per technologijų pamokas); matematika ir inžinerija (daržo plano sudarymas, schemos braižymas); rusų, lietuvių, lenkų, anglų kalbų mokslų dalykais (projekto aprašymas, mokomosios medžiagos ieškojimas); informacinėmis technologijomis (pristatymų, pranešimų parengimas, medžiagos paieška informacinėse svetainėse) ir kt.
  • Ugdomas mokinių ekologinis išprusimas, pagarba gamtai ir aplinkai.