Partnerių susitikimas Pizoje

Antrasis tarptautinio projekto “PROmoting STEAM in primary school: partnership for disseminating good practices – ProSTEAM” partnerių susitikimas Pizoje.

 

Spalio 17-18 dienomis įvyko antrasis tarptautinio projekto “PROmoting STEAM in primary school: partnership for disseminating good practices – ProSTEAM” partnerių susitikimas. Šį kartą partneriai susitiko Pizoje, kaip ir buvo numatyta projekto veiklų plane. Susitikimo šeimininkai buvo Pizos universiteto (UNIVERSITA DI PISA) profesoriai ir dėstytojai, kurie sėkmingai moderavo susitikimo veiklas ir eigą.

Susitikimo metu švietimo mokslininkai iš Portugalijos, Italijos, Serbijos, Lietuvos universitetų ir mokyklų atliko įvadinio projekto dokumento „Pedagoginių gairių“ ir pagrindinių jo sąvokų apžvalgą, pristatė  „Ugdymo programų integravimą“ tarptautinėje literatūroje ir dirbdami grupėse aptarė ir išanalizavo Portugalų ir Italų pristatytas pavyzdines projekto edukacines veiklas. Taip pat buvo apibrėžtos būsimos projekto veiklos, t.y. pristatyta poreikių vertinimo ataskaita, aptartas pedagoginių gairių planas ir ProSteam edukaciniai paketai. Šios projekto dalies koordinatoriai italai paskirstė užduotis kiekvienam partneriui pagal projekte numatytą planą.

Taigi, visi partneriai sklandžiai bendradarbiavo siekdami efektyvių intelektinių rezultatų, atsižvelgdami tiek į savo šalies, tiek ir į kitų šalių poreikius ir udymo programas. Visa tai yra labai svarbu, kadangi norint pasiekti pagrindinius projekto tikslus būtina plėtoti, dalytis, patvirtinti ir skleisti gerąją kelių Europos partnerių patirtį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

 

Anglų kalbos vyr. mokytoja Katažina Zapasnik