Ugdymas karjerai

 

UGDYMO KARJERAI TIKSLAS:
Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

UŽDAVINIAI:
Skatinti mokinius pažinti savo asmenybes savybes, interesus, gabumus.
Plėtoti darbo pasaulio ir profesijų įvairovės supratimą.
Skatinti gebėjimus sieti mokymosi gimnazijoje rezultatus su busimais karjeros pasirinkimais.

Siekiama, kad mokiniai:
• pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
• rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
• vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą.

 

Karjeros leidiniai
http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas.html

Profesijų vadovas
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas

Profesijų klasifikatorius
www.aikos.smm.lt/profesijos.htm?a=displayItem&id=244501

Profesijos pasirinkimo testas
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Asmenybės kryptingumo testas
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

 

Filmai apie profesiją
www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

 

Naudingos nuorodos:
Švietimo ir mokslo ministerija : www.smm.lt
Įsidarbinimo galimybių barometras : www.ldb.lt
Profesijų pasaulis: www.karjera.puslapiai.lt
Profesijos testas: www.dreamfoundation.eu/lt_LT/career-test/page1
Europass CV pildymas internetu (doc): https://europass.cedefop.europa.eu/instruments/cv/step0.do
Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos: www.europass.lt/cv
Išsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje: www.aikos.smm.lt
Lietuvos aukštųjų mokyklų organizacija bendram priėmimui organizuoti: www.lamabpo.lt
Aktuali informacija egzaminams: www.egzaminai.lt