Pilietinė akcija, skirta pagerbti reikšmingas asmenybes

Spalį ir lapkritį mes, Ia gimnazinės klasės mokiniai, kartu su direktorės pavaduotoja p. Regina Savlevič ir klasės auklėtoja Jolanta Boris dalyvavome svarbioje akcijoje. Akciją organizavo buvusios garsios „penktosios” gimnazijos absolventai, dabar senjorai. Kartu su jais važiavome aplankyti kapų ir pagerbti žymius žmones, mokytojus, dirbusius ir kitaip susijusius su Vilniaus Joachimo Lelevelio gimnazija. Aplankėme apie dešimt kapinių Vilniuje ir jo apylinkėse. Turėjome galimybę pasimelsti ir uždegti žvakes beveik ant penkiasdešimties kapų, o apleistus sutvarkėme. Buvo daug jautrių prisiminimų apie tuos, kurie iškeliavo anapilin, bet liko mūsų atmintyje ir daugelio žmonių širdyse. Mes, jaunimas, sužinojome daug naudingos informacijos, įgijome vertingų patyrčių.

 

Damian, Justyna, Daniel, Edvard, Rafal

IA gimn. klasė