Projektai

Įgyvendinamas projektas pagal Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio

bendradarbiavimo programą „SMS to Curriculum: Innovations are Coming“

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija kartu su Estijos ir Latvijos partneriais, laimėjo finansavimą dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework Programme), skirtoje Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje, Nordplus Junior paprogramės projekte NPJR-2019-10130 „SMS to Curriculum: Innovations are Coming “. Šiam projektui įgyvendinti skirta – 17 661 eurų dotacija.

 

Projekto tikslas – sukurti švietimo metodiką kaip integruoti naujoves į bendrojo ugdymo programą ir padėti mokytojams, turintiems žinių kaip naudoti efektyvius verslo komunikacijos metodus rengiant švietimo planus, ugdymo procesus ir medžiagas.

 

Projektu siekiama sukurti inovacijomis pagrįstą švietimo metodiką. Metodikos, kaip pristatyti įvairias naujoves pamokų metu, sukūrimas bus trumpalaikis projekto tikslas. Ilgainiui tokios metodikos taikymas leis sukurti modernią švietimo sistemą, tenkinti verslo, mokinių ir mokytojų poreikius Baltijos šalyse.

 

Projekto metu planuojama organizuoti vizitus visose dalyvaujančiose šalyse, organizuoti internetinius susitikimus, kurie padės sukurti švietimo metodiką. Visos veiklos yra planuojamos, siekiant užtikrinti planuotų rezultatų pasiekimą. Sukurta metodika leis integruoti įvairias naujoves į ugdymo procesą. Tai bus vadovas mokytojams ir mokiniams, kaip suprasti ir naudoti naujoves (ar jų komponentus) mokantis bendrojo lavinimo dalykų. Projekto įgyvendinimas padės dalyvaujančioms organizacijoms (mokykloms) įgyti pranašumą prieš kitas mokyklas, naudojant savo šalyse moderniausius mokymo metodus. Mokyklos skatins ir plėtos mokytojų ir mokinių kompetencijas, kad jie galėtų ieškoti ir nustatyti realias situacijas bei problemas ir priimti naujoviškus sprendimus dirbant su mokiniais klasėse.

 

Projekto rezultatas: sukurta švietimo metodika, kuri padės mokytojams ir mokiniams pažvelgti į naujoves kaip į kasdienį procesą, padidins susidomėjimą mokslu, spręs realaus gyvenimo problemas, atlaisvins kūrybiškumą.  Šios veiklos metu planuojama suburti švietimo ekspertų grupę (ne mažiau kaip 3 asmenis), siekiant sukurti švietimo metodiką. Išvystyta metodika leis parodyti kelią tikslinei auditorijai (mokytojams, mokiniams, verslininkams), kaip paprasta pateikti skirtingą ir labai naują informaciją apie įvairių mokslo, technologijų, inžinerijos ir vadybos sektorių naujoves švietimo srityje.

Projekto koordinatorius – Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija.

Projekto partneriai:

Estijos partneris: Tallinn Tynismae Science School;

Latvijos partneris: Riga Secondary School No 9.

Projekto trukmė – 18 mėn. (nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. kovo mėn.).