Neįprasta pamoka apie 1863 m. sausio sukilimą

Sausio sukilimas buvo didžiausias XIX a. lenkų nacionalinis sukilimas, pareikalavęs dešimčių tūkstančių aukų ir palikęs didžiulį pėdsaką vėlesnių lenkų kartų nepriklausomybės siekiuose. Vasario 28 d. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijoje, minint Sausio sukilimo 160-ąsias metines, buvo suteikta garbė priimti Lodzės universiteto Filosofijos ir istorijos fakulteto XIX a. Lenkijos istorijos katedros daktarę Eweliną Mariją Kostrzewską.Vyresniųjų klasių mokiniai išklausė itin įdomią paskaitą apie moterų vaidmenį per Sausio sukilimą. Dr. Ewelina Kostrzewska įdomiai ir spalvingai papasakojo apie moteris, kurios rėmė sukilėlius arba dalyvavo sukilime. Tarp jų buvo Eliza Orzeszkowa, Maria Ilnicka, Maria Piotrowiczowa, Apolonia Sierakowska, vieno iš Lietuvos sukilimo vadų Zygmunto Sierakowskio žmona, ir daugelis kitų. Tai buvo visuomenės veikėjos, reformatorės, neklusnios moterys, kurios su ginklais rankose kovojo sukilėlių būriuose, rūpinosi sužeistais kareiviais, kartais po korsetais nešiojosi dinamitą, pintose kasose nešiojo sukilimo vadų įsakymus, dažnai po krinolinais slėpė ginklus, dokumentus ir pačius sukilėlius (pavyzdžiui, Eliza Orzeszkowa, kuri tokiu būdu palengvino Romualdui Traugutui saugiai pasiekti Lenkijos karalystę). Sausio sukilimas buvo pirmasis karinis įvykis, kuriame gausiai dalyvavo lenkų moterys, ką ne visada suvokiame. Mokiniai taip pat sužinojo apie moteriškų suknelių spalvas, ypač apie juodus krinolinus ir gedulingų suknelių dėvėjimo istoriją. Mokiniai apžiūrėjo Artūro Grottgerio paveikslą “Atsisveikinimas su sukilėliu”, kuriame moteris, vilkinti juodą suknelę išlydi vyrą į kovą. Dėkojame dr Ewelinai Kostrzewskai už atvykimą į mūsų gimnaziją ir nepaprastai įdomią paskaitą, o seseriai Annai Dudai - už tai, kad pakvietė tokį neįprastą svečią į mūsų įstaigą.

Parengė

Veslava Meškunec ir Veslava Malevska