Stažuotė Amerikoje

Mokytojams dalyvauti įvairiuose mokymuose visada įdomu ir naudinga. Tai pasisėmimas naujų idėjų, dalykinių žinių bei dalijimasis gerąja patirtimi su bendraminčiais. Tokia puiki galimybė teko man, kai laimėjau Amerikos konsulato skelbtą konkursą vykti į stažuotę su ,,Open World“ programa į JAV. Kovo pradžioje perėję konkurso atranką, dalyvavę informaciniuose susitikimuose su programos organizatoriais dėl vizos ir programos aptarimo, vykome į įdomų alumnų susitikimą Amerikos ambasados svečių namuose Žvėryne, kur buvome šiltai priimti šių namų šeimininko -  Amerikos ambasadoriaus Lietuvoje Roberto S. Gilchristo. Jis pats kilęs iš Floridos valstijos, gal tai ir lėmė, kad švietimo darbuotojų delegacija vyko būtent į Floridos valstiją.

Stažuotė tęsėsi 10 dienų. Iš pradžių nuvykome į JAV sostinę Vašingtoną ir apsistojome ,,Melrose" viešbutyje, kur laukė įdomus netikėtumas – tą pačią naktį ten praleido iš Lietuvos atvykusi Seimo narių delegacija, vadovaujama užsienio reikalų ministro G. Landsbergio. Į JAV sostinę Vašingtoną atvyko 5 ,,Open Word“ programos delegacijos:  iš Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Lenkijos, Ukrainos. Iš Lietuvos dalyvavo dvi grupės – viena sudaryta iš švietimo lyderių (mokytojų, mokyklų direktorių ir ŠMM atstovo), besigilinančių į švietimo politikos įgyvendinimo įtraukiojo mokinių ugdymo klausimus, kita grupė - nevyriausybinių organizacijų, žmogaus teisių gynėjų, jaunimo linijos atstovų. Amerikos tarybų pastate dalyvavome konferencijoje, kurioje klausėmės garsiausių JAV politikos, kultūros, švietimo lyderių pranešimų apie Amerikos federalizmą, kultūrą, istoriją ir švietimą, diskutavome aktualiomis temomis. Padėkoję už paskaitas, apsikeitę simbolinėmis dovanėlėmis išvykome į ekskursiją po Vašingtono centrą. 

Ekskursiją pradėjome alėjoje prie Potomako upės, pasidžiaugėme pirmaisiais Jošino vyšnių (tam tikros rūšies sakurų) žiedais, kuriuos Vašingtono miestui padovanojo Japonijos žmonės dar 1912 metais. Vyšnių žydėjimo šventė Vašingtone simboliškai žymi pavasario pradžią, ji trunka ir ypatingai linksmai švenčiama net keturias savaites. Išvydome daugelį  Džordžtauno įžymybių: lankėmės prie Baltųjų rūmų, Kongreso bibliotekos, su delegacijos nariais padarėme fotosesiją su Lietuvos vėliava prie Kongreso būstinės Kapitolijaus,  deja, vis dar remontuojamo po 2021 metų sausio 6-ąją įvykusio šturmo; pakeliui išvydome Tomo Džefersono memorialą, tautos tėvui Džordžui Vašingtonui atminti pastatytą 169 metrų aukščio obeliską, vietinių vadinamą tiesiog pieštuku, didingąjį Abraomo Linkolno memorialą, Nacionalinę dailės galeriją ir kt. Dvi dienos Vašingtone prabėgo nepastebimai.

 Vašingtono oro uoste abi delegacijos pasuko skirtingomis kryptimis: mūsų švietimo darbuotojų delegacija išskrido į Floridą, į Džeksonvilį – vieną didžiausių šios valstijos miestų, skalaujamą ir upės, ir Atlanto vandenyno, o kita grupė į Mičiganą, Kalamazu miestą.

Floridoje praleidome 7 dienas. Čia mumis rūpinosi GlobalJax ne pelno siekianti organizacija, priimanti įvairių sričių atstovus iš viso pasaulio. Gyvenome amerikiečių šeimose, kurios stengėsi paįvairinti mūsų laisvalaikį, supažindinti su amerikiečių gyvenimo būdu, kuo daugiau parodyti ir papasakoti apie jų valstiją. Laisvu laiku aplankėme aligatorių fermą, vykome į žygį su naujais šeimų nariais kajakais Saint Johnso upe, pasimaudėme Atlanto vandenyne, lankėmės Cummer meno muziejuje, miesto teatre.

Darbo dienomis dalyvavome intensyviuose susitikimuose, konferencijose Džeksonvilyje įvairių tipų įstaigose, teikiančiose išsilavinimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, studentams ir suaugusiems. Lankėmės itin aukštai vertinamoje privačioje mokykloje, amatų mokyklose, Šiaurės Floridos universitete (UNF), neįgaliųjų bendruomenėse, kurčiųjų ir neregių mokykloje ir kt. Gilinomės į mokinių su fizine ir protine negalia įtraukimą į ugdymo procesą, jų įgūdžių, reikalingų savarankiškam gyvenimui, ugdymą, socializacijos užtikrinimą supančioje visuomenėje. Susitikome su Floridos kongresmeno A.Beano padėjėja, vykome į miesto savivaldybę, kur aptarėme Lietuvos ir JAV bei Floridos švietimo sistemų panašumus ir skirtumus, didžiausias problemas. Išsiaiškinome, kad problemos organizuojant įtraukųjį (inkliuzinį) ugdymą labai panašios: mokytojų, ypač vyrų mokytojų, trūkumas, nepatrauklūs atlyginimai, šlubuojanti mokytojų parengimo, kvalifikacijos kėlimo sistema, apmokant mokytojus bei jų padėjėjus dirbti su mokiniais, studentais ar suaugusiais, turinčiais negalią. Finansavimo klausimai Amerikoje sprendžiami lanksčiau ne valstybės institucijų dėka, o pritraukiant privačias lėšas, ieškant mecenatų ir rėmėjų.

Patiko lankytose mokyklose kabinetų įranga, aplinka – jie puošiami estetiškomis neįgaliųjų mokinių ar suaugusiųjų nuotraukomis, įvairiais mokinių darbais; aktyviai įsitraukia bendruomenė, vykdomi bendri vakarai, festivaliai,  renkamos lėšos įvairiems projektams, įrangai, kabinetų, salių įrengimui; įdomu, kad tokiems mecenatams ar fundatoriams pakabinamos atminimo lentos, pastatams ar kabinetams suteikiami jų vardai. Geras pavyzdys – neįgaliųjų įdarbinimas jų pačių baigtose mokymo įstaigose, karjeros galimybės kavinėse, amatų centruose. Taikytina patirtimi laikyčiau ir prevencinį jų atliekamą darbą, teikiamą profesionalią pagalbą smurto ar išpuolių prieš mokytojus ar mokinius atveju, greitą reagavimą ir problemų sprendimą nedelsiant.

Grįžusios manęs mokiniai klausė, ar norėčiau gyventi Amerikoje? Ar tikrai Amerika svajonių šalis? Ir taip, ir ne. Besišypsantys, pagalbą siūlantys paslaugūs žmonės, tvarkingi miestai, šiltas klimatas, vandenynas, dėmesys įvairių galių žmonėms tikrai būtų viliojantis. Tačiau ir tame krašte už Atlanto yra problemų, jos panašios į Lietuvos, tad norėtųsi geresnę savo bei savo vaikų ateitį, pasiėmus geruosius JAV pavyzdžius, kurti čia, tėvynėje.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

programos ,,Open World“ dalyvė Ramunė Cibulskienė