Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste

Šiais mokslo metais Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ organizuojamame projekte  „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ dalyvavo mūsų gimnazijos aštuntų klasių mokiniai. Vykdant projektą per mokslo metus į gimnaziją buvo atvykę ir mokiniams paskaitas vedė įvairių sveikatos saugojimo sričių specialistai: mitybos specialistė Teresa Jukevičė,  kineziteraupeutė Milda Navaslauskaitė, psichologai Daiva Selmistraitienė, Ričardas Pabiržis, Karolina Puzinaitė, gydytojas chirurgas ir paramedikas Rokas Mičiuda. Mokiniai turėjo galimybę gilinti savo žinias ir lavinti praktinius gebėjimus sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, psichikos sveikatos saugojimo bei pirmos pagalbos teikimo srityse.

Gegužės-birželio mėnesiais Projekte dalyvavę mokiniai yra pakviesti dalyvauti dar dviejuose „Vilnius sveikiau“ biuro organizuojamuose renginiuose – „Tarpmokykliniame protmūšyje konkurse 6-8 klasių mokiniams“  ir „Sveiko maisto gaminimo pamokėlėje“.

Dėkojame „Vilnius sveikiau“ biurui ir gimnazijos administracijai už suteiktą galimybę dalyvauti Projekto paskaitose ir renginiuose!

Projekto koordinatoriai