Vanduo padeda pažinti pasaulį

Žymus lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius teigė: ,,Jau iš daugelio šaltinių mano gerta, /Netikėtai abejot imu,/ Ar dar verta, ar iš tikro verta/ Vandenį laikyt pažinimu?“ Be vandens neįmanoma išgyventi šiame pasaulyje. Tačiau vanduo mums parūpo kita prasme. Tai yra trečiasis, paskutinis, 7a klasės projekto ,,Ką pasakoja žodžiai“ etapas. Juk visi žinome, kad žodžiuose, mūsų kalboje užkoduota ypatinga prasmė, tad pasidomėti, patyrinėti žodžio semantiką yra įdomu. Gilinomės, kaip pavadinti lietuviški saldainiai, duona ir štai dabar nagrinėjame Lietuvos geriamojo vandens pavadinimų prasmę. Pasirodo, įsigilinę į vandens pavadinimų įvairovę, galime sužinoti naujų dalykų apie Lietuvos tapatybei svarbius klausimus, istoriją.

       Tad paklaidžiokime žodžių galerija. Agata B. tyrinėjo vandenį Gintarinis ir teigia,  kad gintaras minėtas dar Antikos laikais. Žymus lietuvių baltistas Zigmas Zinkevičius žodį gintaras   kildino iš veiksmažodžio ginti. Senovėje tikėta, kad  gintaras  apsaugo nuo nužiūrėjimo ir ligų. Egiptiečių  kalba gintaras yra sakal. Panašiai kaip sakai, pušų lipni medžiaga, iš kurios ilgainiui atsirado gintaras. Justina Z. domėjosi Birutės mineraliniu  vandeniu. Birutė – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmona, žymiausio Lietuvos valdovo Vytauto motina. Birutė yra kilusi iš Palangos, iš žemaičių bajorų giminės. Jos dėdė iš tėvo pusės buvo žemaičių didžiūnas Vidmantas. Birutė buvo vaidilutė, pagonių tikėjimo saugotoja, ugnies globėja.  Birutės vardas  gali būti siejamas su byrančiu sniegu arba vaisingumu. Valerija K. tyrinėjo vandenį Tyruma, esantį Kurtuvėnuose. Žodis tyras yra 1. plikas, tuščias, 2. doras, nekaltas, 3. grynas, skaidrus, švarus. Pastaroji prasmė svarbi apibūdinant vandenį. Darek K. pasidomėjo Vytauto vandeniu. Tai svarbaus Lietuvai valdovo vardas. Šio vardo reikšmė: vyt- (vyt/vyd išvydo) + taut- (tauta) – išvydęs tautą, žinantis, kas svarbu tautai. Dar yra aiškinama vyti tautą – varyti, ginti ją, stumti į priekį. Andžej B. atrado vandenį Gaja. Gają reikia suprasti kaip gajumą, gyvybingumą, gebėjimą išgyti, būti nenumarinamam, patvariam, ištvermingam, nepavargstančiam. O vanduo toks ir yra, mus daro gajus ir energingus. Viktorija R. pasirinko  Varėnos ekosistemos vandenį Neptūnas ir akivaizdžiai susidūrė su tiesa, kad tai ne tik 8 Saulės sistemos planeta, bet ir romėnų vandens dievo vardas.  Elijus domėjosi vandeniu Rasa. Tai moters vardas (tikrinis), rasa (bendrinis). Rasa – tai vandens lašeliai, susidarantys atvėsus orams. Greitai bus Rasos (Joninės), toks saulėgrįžos vardas. Vilniuje yra Rasų kapinės. Rasa primena pagonišką baltų tikėjimą, jų pagarbą viskam, kas gyva. Justina B. (Akvilė). Akvilė – vienintelis Lietuvoje natūralus mineralinis vanduo, tinkantis gaminti kūdikių maistą, ypatingai švarus ir tyras. Pavadinimas labai prasmingas. Akvilė – moters vardas.  Žodis galimai kilęs iš lotynų kalbos. Aquila – erelis. Akva, aqva yra vanduo. Akvariumas – indas su vandeniu ir jūros ar vandenyno gyvūnais bei augalais. Akvarelė – dažų pagrindu sukurti dažai piešti ar piešinys. Akvedukas perėjimas per upę. Taigi, Akvilės vardas  neabejotinai susijęs su  vandeniu, gyvybės versme. Patricija S. pasirinko Druskininkų vandenį. Šis vanduo atrastas XVII a. Legenda pasakoja, kad gydomoji šaltinio galia pastebėta, kai vandens atsigėręs pasveiko raišas arklys. Be abejo, pavadinimas susijęs su žodžiu druska, druskininkas (žmogus, besirūpinantis vandeniu). Adrianas tyrinėjo vandenį Žalią giria. Žalia giria –   tai žalias miškas.Taip vadinamas Panevėžio ir Pasvalio rajonuose esantis miškas. Čia buvo 1863 m. sukilėlių būstinė. Čia slapstėsi partizanų, kovojusių prieš sovietų okupantus, būriai.  Tad, kai panyri į vandenis, gali regėti istorijos tėkmę. Faustyna pasirinko Hermio vandenį. Hermis – tai Olimpo dievas. Tai senovės graikų gyvulininkystės ir piemenų bei kaimenių globėjas. Vėliau laikytas dievų pasiuntiniu į mirusiųjų pasaulį. Matome, kad be vandens nepasieksime daugaus.

             Žodžių tyrinėjimas prasideda nuo žodyno vartymo, žodžio sandaros analizės, duomenų rinkimo, nuo mūsų gebėjimo kurti netikėčiausias įžvalgas. O kartais prasmė aiški tarsi tyras vandens šaltinis, į kurį žvelgi ir matai visa dugną su mažais žodžių akmenėliais. Tiriant vandens pavadinimus, reikalingos biologijos, chemijos, istorijos žinios. Tyrinėti yra įdomu! 

 

 

Lietuvių k. ir literatūros  mokytoja

Irena Baltakienė