logopedas

Pagrindinis logopedinio darbo tikslas – teikti mokiniams kryptingą ir efektyvią

specialiąją logopedinę pagalbą. Patarti tėvams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir

sugebėjimo kalbėti įgūdžius.

 

Logopedo funkcijos:

 

  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
  • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
  •  
  • veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
  • konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus;
  • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • taiko savo darbe logopedines naujoves.

 

LOGOPEDĖS VIOLETOS SAVICKOS-CHUBEJEVOS

2023-2024 M. M. DARBO LAIKO GRAFIKAS

 

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00-12.00

Antradienis

9.00-12.00

12.30-15.30

15.30-18.30

12.00-12.30

Trečiadienis

8.00-12.00

Ketvirtadienis

9.00-12.00

12.30-15.30

15.30-18.30

12.00-12.30

Penktadienis

9.00-12.00

12.30-15.30

12.00-12.30

Viso: tiesioginės 18 val., netiesioginės 14 val.

 

*Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su logopedinių pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, užsiėmimų mokiniams, tėvams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

**Nekontaktinės valandos skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, pasiruošimui konsultacijoms, užsiėmimams su mokiniais, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.
 

Kontaktai:

Logopedė Violeta Savicka-Chubejeva

logopeda.wioleta.sawicka@gmail.com

25 kab.

Logopedė Elžbieta Bielska

elis.bielska@gmail.com

21A kab.

Konsultacijai galima susitarti iš anksto.

Mokytojai ir mokiniai konsultuojami darbo eigoje.

Pirma pamoka

8.00-8.45

Antra pamoka

8.55-9.40

Trečia pamoka

9.50-10.35

Ketvirta pamoka

10.55-11.40

Penkta pamoka

12.00-12.45

Šešta pamoka

13.05-13.50

Septinta pamoka

14.00-14.45

Aštunta pamoka

14.55-15.40