Psichologas

Kas yra mokyklos psichologas?

 

Psichologo tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo bei mokymosi problemas.
Kada kreiptis į mokyklos psichologą?
• Jei mokiniai nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
• nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
• kyla mokymosi sunkumų,
• sunku susikaupti, išlaikyti dėmesį;
• susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius ir kt.;
• turi bendravimo problemų su tėvais, mokytojais, bendraamžiais;
• gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
• liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
• kamuoja nerimas, stresas, savižudiškos mintys;
• nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos.

 

Kada mokiniui teikiama pagalba?


Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:
• mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (iki 16 metų turi būti raštiškas tėvų sutikimas);
• siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
• mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
• prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
• psichologinės pedagoginės tarnybos pažymoje yra pateikta rekomendacija teikti psichologinę pagalbą.
Ką dar svarbu žinoti siekiant psichologo pagalbos? 
• Psichologas nėra gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų;
• psichologas padeda spręsti kliento psichologines problemas, tačiau, kad vyktų pokyčiai žmogaus viduje ir gyvenime, reikia, kad jis pats to aktyviai norėtų ir siektų; 
• psichologo pagalba yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu, gavus pagalbos gavėjo sutikimą;
• psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite ar ji priimtina.

 

Mokyklos psichologė Olga Savickaja konsultuoja 23 kabinete bei nuotoliniu būdu užsiregistravus iš anksto. Registruotis galima per Manodienynas.lt aplinką. 

 

Emocinė, psichologinė pagalba telefonu ir internetu teikiama: 


- Tuesi.lt
- Klausau.lt
- PVC.lt

Skambučiai „Jaunimo linijai“, „Vaikų linijai“, „Vilties linijai“, „Pagalbos moterims linijai“ ir „Linijai doverija“ yra nemokami. Skambučius apmoka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Tėvų linija - tai konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Darbo dienomis nuo 9-13 ir 17 iki 21 val. tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.


Esant ypatingoms krizinėms situacijoms, kai vaikui būtina skubi psichiatrinė pagalba, vaikai visą parą priimami į ligoninėse esančius vaikų ir paauglių psichiatrijos skyrius.


 

PSICHOLOGĖS OLGOS SAVICKAJOS

2023-2024 M. M. DARBO LAIKO GRAFIKAS

 

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos*

Nekontaktinės valandos**

Pietų pertrauka

Pirmadienis

9.00-15.30

15.30-20.00

-

Antradienis

9.00-16.00

16.00-20.00

-

Trečiadienis

9.00-15.00

15.30-20.00

-

Ketvirtadienis

9.00-15.30

15.30-20.00

-

Penktadienis

9.00-15.30

15.30-19.00

 

 

 

* Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

 

** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

Pirma pamoka

8.00-8.45

Antra pamoka

8.55-9.40

Trečia pamoka

9.50-10.35

Ketvirta pamoka

10.55-11.40

Penkta pamoka

12.00-12.45

Šešta pamoka

13.05-13.50

Septinta pamoka

14.00-14.45

Aštunta pamoka

14.55-15.40