Projektinė veikla

Inovacijų ir švietimo navigacija tarp keturių valstybių ,, Buriuojame į  naujas galimybes“

 

 

Neseniai įsibegėjęs plataus užmojo projektas "Sailtunities" sujungia Lietuvos, Estijos, Italijos ir Rumunijos siekius ištirti šių šalių vandens telkinių kokybę ir pagerinti visuomenės ekologinį sąmoningumą. Mūsų gimnaziją šiame projekte atstovauja inžinierijos mokytojai Gintaras Jonaitis ir Natalija Manak, chemijos mokytoja Jevgenija Skilond, Infromacinių technologijų mokytoja Olga Bedugnis ir anglų kalbos mokytoja Regina Bogdanovič.

 Projektas, kuris turėtų baigtis 2025 m. lapkričio mėn., dėl savo novatoriškos metodikos ir aktyvaus mokinių bei pedagogų dalyvavimo paliks ilgalaikį teigiamą poveikį.

Vienas iš pagrindinių projekto rezultatų - novatoriškos, lengvai pritaikomos metodikos sukūrimas. Ji bus naudojama kaip būsimų iniciatyvų planas, užtikrinantis, kad "Sailtunities" įgytos žinios galėtų būti taikomos įvairiuose regionuose ir kontekstuose.

Projekte siekiama įtraukti ne mažiau kaip 300 mokinių ir 30 mokytojų iš projekte dalyvaujančių šalių. Aktyviai įtraukiant šiuos asmenis, "Sailtunities" siekia sukurti dinamišką mokymosi aplinką, kurioje ir mokiniai, ir mokytojai galėtų prisidėti prie natūralių vandens telkinių tyrinėjimo ir gauti iš to naudos.

Įgyvendinant projektą bus sukurtas ne mažiau kaip 60 valčių laivynas. Šios valtys bus labai svarbios atliekant mokslinius tyrimus bent 15 natūraliuose vandens telkiniuose. Mokiniai ne tik dalyvaus šių valčių gamyboje, bet ir aktyviai prisidės prie mokslinių tyrimų proceso, tobulindami savo inžinerinius gebėjimus ir IT įgūdžius. Valtyse, kuriuose bus  įrengtos pažangios technologijos ir jutikliai, bus renkami vertingi duomenys, padėsiantys geriau suprasti ir stebėti vandens ekosistemų būklę.

Siekdama pasidalyti projekto metu įgytomis žiniomis ir patirtimi, "Sailtunities" planuoja surengti nacionalinius seminarus, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 120 asmenų. Šie renginiai bus platforma diskusijoms, pristatymams ir keitimuisi idėjomis, padedanti geriau suprasti projekto poveikį.

"Sailtunities" daug dėmesio skiria mokinių dalyvavimui, suteikdama jiems unikalią galimybę parodyti savo talentus inžinerijos, IT ir programavimo srityse. Mokiniai aktyviai prisidės prie valčių gamybos, pritaikydami savo inžinerinius įgūdžius, kad sukonstruotų valtys, galinčias atlikti vandens kokybės vertinimą. Be to, projekto metu mokiniai susipažins su tokiomis programavimo kalbomis kaip "Python" ir "Arduino", todėl galės integruoti technologinius sprendimus į mokslinių tyrimų procesą.

Projektui "Sailtunities" pradėjus kelionę po Lietuvą, Estiją, Italiją ir Rumuniją, žadama ne tik pagerinti mūsų supratimą apie natūralius vandens telkinius, bet ir išugdyti naują inovatorių ir aplinkosaugininkų kartą. Bendradarbiavimo pastangos ir tarpdisciplininis požiūris į Sailtunities projektą daro jį įkvepiančiu pavyzdžiu būsimiems projektams, kuriais siekiama sumažinti atotrūkį tarp švietimo, inovacijų ir aplinkos tvarumo.

Projektas „PROmoting STEAM in primary school: partnership for disseminating good practices – ProSTEAM“

 

Norint geriau parengti mokinius vis didėjantiems XXI amžiaus iššūkiams, rekomenduojama skatinti kelių dalykų integravimą jau pradinėje mokykloje. Siekiant pakelti pasiekimų ir susidomėjimo STEAM dalykais lygį pradinėje mokykloje, ProSTEAM projekto metu ketinama sukurti su STEAM susijusius edukacinius paketus (įskaitant turinį, mokomuosius rinkinius ir įgyvendinimo gaires), kuriais galima būtų naudotis tarptautiniu lygiu.

Projekto metu planuojama sukurti mokomuosius rinkinius integruojančius STEAM dalykus 1 ir 2 klasėms (nuo 6 iki 8 metų) ir 3 ir 4 klasėms (nuo 8 iki 10 metų). STEAM švietimo ekspertai (aukštojo mokslo mokytojai ir mokslininkai) bendradarbiaus su pradinių klasių mokytojais, kad parengtų konkrečią mokslinę medžiagą, atitinkančią pradinių klasių mokymo programas.

Iš viso šiame projekte dalyvauja devyni partneriai, įskaitant keturis universitetus, politechnikos institutą ir 4 mokyklas iš keturių šalių (Italijos, Lietuvos, Portugalijos ir Serbijos).

Numatyta projekto trukmė -  36 mėnesiai. Projektas bus įgyvendinamas laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2025 m. sausio 31 d.

Džiaugiamės, kad teikdami paraišką 2024 m. vaikų vasaros stovyklų konkursui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 30-1071/24 „Dėl lėšų vaikų vasaros stovyklų programoms vykdyti paskirstymo“ skirtos lėšos vaikų vasaros stovyklos programai „Smalsuolių vasaros nuotykiai“ įgyvendinti. Stovykla gimnazijoje startuos jau nuo birželio mėnesio, kur nemokamai dalyvaus pradinių klasių mokiniai.

Dalyvaujame „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) ir „Inovacijų agentūros“ programoje „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9–12 kl. mokiniams)“. Nuo 2024 m.  įgyvendinsime praktinio verslumo ugdymo mokomųjų mokinių bendrovių programą gimnazijoje. 

Bendradarbiavimas:

 

Pirma pamoka

8.00-8.45

Antra pamoka

8.55-9.40

Trečia pamoka

9.50-10.35

Ketvirta pamoka

10.55-11.40

Penkta pamoka

12.00-12.45

Šešta pamoka

13.05-13.50

Septinta pamoka

14.00-14.45

Aštunta pamoka

14.55-15.40