Komisijos

Vaiko gerovės komisija

Henrika Markovič

Specialioji pedagogė, komisijos pirmininkė

Ana Baranovska

socialinė pedagogė

Božena Plintauskienė

socialinė pedagogė

Jolanta Rymkevič

specialioji pedagogė

Olga Savickaja

psichologė

Violeta Savicka-Chubejeva

logopedė

Liudmila Slotvinska

sveikatos priežiūros specialistė

Jolanta Veromej

specialioji pedagogė

Elžbieta Bielska

logopedė

GIMNAZIJOS ATESTACIJOS KOMISIJA

Beata Petkevič Viniarska

Direktorė, komisijos pirmininkė

Teresa Bylinska

direktorės pavaduotoja ugdymui

Mirena Narkun

mokytoja

Robert Neviadomski

tėvų atstovas

Jevgenija Skilond

mokytoja

Viktorija Vilimavičienė

Steigėjo deleguotas atstovas

Pirma pamoka

8.00-8.45

Antra pamoka

8.55-9.40

Trečia pamoka

9.50-10.35

Ketvirta pamoka

10.55-11.40

Penkta pamoka

12.00-12.45

Šešta pamoka

13.05-13.50

Septinta pamoka

14.00-14.45

Aštunta pamoka

14.55-15.40