Mokytojai

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacija

Klasės vadovas

Abariūnė Ieva

aukštasis

šokiai

mokytoja

 

Akinskienė Ilona

aukštasis

lietuvių kalba ir literatūra

metodininkė

 

Bedugnis Olga

aukštasis

IT, kompiuterinė grafika

vyresnioji mokytoja

8B klasė

Bogdanovič Regina

aukštasis

anglų kalba

metodininkė

 

Boris Jolanta

aukštasis

dailė, technologijos, taikomosios technologijos

metodininkė

IIIA gimn. klasė

Borisovienė Jolanta

aukštasis

lietuvių kalba ir literatūra

metodininkė

 

Binevič Diana

aukštasis

pradinis ugdymas, anglų kalba

mokytoja

2B klasė

Burokienė Irina Astra

aukštasis

lietuvių kalba ir literatūra

vyresnioji mokytoja

 

Cibulskienė Ramunė

aukštasis

lietuvių kalba ir literatūra

metodininkė

 

Domčev Aleksei

aukštasis

neformalusis ugdymas

mokytojas

 

Gluchovska Renata

aukštasis

matematika

metodininkė

IVB gimn. klasė

Gulbinovič Božena

aukštasis

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

6A klasė

Jankūnienė Alicija

aukštasis

biologija

metodininkė

 

   

inžinerija

mokytojas

 

Klenovskaja Lilija

aukštasis

pradinis ugdymas

metodininkė

3B klasė

Korsak Irena

aukštasis

tikyba, etika

vyresnioji mokytoja

 

Krivka Svetlana

aukštasis

pradinis ugdymas

metodininkė

3A klasė

Kulbėda Oksana

aukštasis

priešmokyklinis ugdymas

mokytoja

0B grupė

Kubiak Marek

aukštasis

fizinis ugdymas

mokytojas

 

Kulakovski Alfred

aukštasis

fizika

vyresnysis mokytojas

 

Kuzmicki Oswald

aukštasis

lenkų kalba ir literatūra, istorija

metodininkas

IC gimn. klasė

Lesnevska Ana

aukštasis

pradinis ugdymas

vyresnioji mokytoja

1A klasė

Leščevska Elvyra

aukštasis

pradinis ugdymas

metodininkė

4A klasė

Lukashyavichene Oxana

aukštasis

biologija, geografija

vyresnioji mokytoja

IB klasė

Macijevskis Artūras

aukštasis

fizinis ugdymas

vyresnysis mokytojas

 

Manak Natalija

aukštasis

priešmokyklinis ugdymas, inžinerija

vyresnioji mokytoja

0B klasė

Makuc Andželika

aukštasis

geografija, gamta ir žmogus, gamtos mokslai, gyvenimo įgūdžiai, žmogaus sauga

vyresnioji mokytoja

7B klasė

Malevska Veslava

aukštasis

istorija

vyresnioji mokytoja

IVA gimn. klasė

Mejarienė Neringa

aukštasis

lietuvių kalba ir literatūra

vyresnioji mokytoja

 

Meškunec Veslava

aukštasis

lenkų kalba ir literatūra, gyvenimo įgūdžiai

metodininkė

5A klasė

Morozova Jolanta

aukštasis

lietuvių kalba ir literatūra

mokytoja

 

Milutienė Kristina

aukštasis

muzika, gyvenimo įgūdžiai

metodininkė

7A klasė

Narkun Mirena

aukštasis

istorija

vyresnioji mokytoja

8D klasė

Novelskaja Svetlana

aukštasis

matematika

metodininkė

8A klasė

Paciuk-Uemura Aleksandra

aukštasis

anglų kalba

mokytoja

 

Pakštaitienė Gražina

aukštasis

lietuvių kalba ir literatūra

vyresnioji mokytoja

 

Petkuvienė Nijolia

aukštasis

rusų kalba ir literatūra

vyresnioji mokytoja

ID klasė

Popravko Natalija

aukštasis

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

 

Prevlockaja Eugenija

aukštasis

lietuvių kalba ir literatūra

vyresnioji mokytoja

 

Puncevič Stanislav

aukštasis

technologijos

vyresnysis mokytojas

 

Rudoman Irina

aukštasis

matematika, gyvenimo įgūdžiai

mokytoja

5B klasė

Skilond Jevgenija

aukštasis

chemija, aplinkosauga, gamtamoksliniai tyrimai

metodininkė

IA gimn. klasė

Skinder Tomaš

aukštasis

fizinis ugdymas

mokytojas

 

Sinkevič Regina

aukštasis

pradinis ugdymas

vyresnioji mokytoja

2A klasė

Syrnicka Ina

aukštasis

pradinis ugdymas, etika

vyresnioji mokytoja

4B klasė

Sušinska Eva

aukštasis koleginis

dailė, grafinis dizainas, projektavimas

vyresnioji mokytoja

 

Tučkovski Romuald

aukštasis

tikyba

mokytojas

 

Ščerbo Beata

aukštasis

matematika

vyresnioji mokytoja

IIA gimn. klasė

Šukelovič Liubov

aukštasis

technologijos, inžinerija

vyresnioji mokytoja

 

Titova Inessa

aukštasis

lietuvių kalba ir literatūra

vyresnioji mokytoja

IIB gimn. klasė

Tšetiak Emilija

aukštasis

priešmokyklinis ugdymas

mokytoja

0A grupė

Valiukienė Margarita

aukštasis

rusų kalba ir literatūra

vyresnioji mokytoja

IIIB gimn. klasė

Viktorova Natalija

aukštasis

pradinis ugdymas, etika

metodininkė

1B klasė

Višnevska Lucija

aukštasis

muzika

vyresnioji mokytoja

6B klasė

Zapasnik Katažina

aukštasis

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

 

Pirma pamoka

8.00-8.45

Antra pamoka

8.55-9.40

Trečia pamoka

9.50-10.35

Ketvirta pamoka

10.55-11.40

Penkta pamoka

12.00-12.45

Šešta pamoka

13.05-13.50

Septinta pamoka

14.00-14.45

Aštunta pamoka

14.55-15.40