Inžinerinis ugdymas

STEAM erdvė

 

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijoje technologijos ir kūrybiškumas tampa vis svarbesniu ugdymo aspektu. Besikeičiantys švietimo iššūkiai reikalauja ne tik teorinių žinių, bet praktinių ir inžinerinių įgūdžių, suteikiančių galimybę mokiniams mokytis per savo patirtį.  Tam, kad suvoktume vykstančių procesų esmę, svarbu mokymo procese apjungti visas tiksliųjų mokslų disciplinas. Tam puikiai pasitarnauja STEAM.

Vienas iš pagrindinių STEAM erdvės įkūrimo tikslų yra mokymasis per projektinę veiklą. Mokiniai gauna užduotis, kurios siejamos su realiais iššūkiais ir problemomis ir jie turi galimybę taikyti savo žinias praktiškai bei dalintis patirtimi ir inžineriniais sprendimais.

Mūsų gimnazijos inovatyvioje skaitykloje įkurta STEAM erdvė. Jos kūrimas gimnazijoje yra tęstinis ilgalaikis projektas bei investicija į ateitį. Joje mokiniai įgyja ne tik svarbių žinių, bet ir gebėjimų, kurie reikalingi sparčiai besikeičiančiam pasauliui. Tai yra kelias į inovacijas, technologinę pažangą ir sėkmingą ateitį.

Pirma pamoka

8.00-8.45

Antra pamoka

8.55-9.40

Trečia pamoka

9.50-10.35

Ketvirta pamoka

10.55-11.40

Penkta pamoka

12.00-12.45

Šešta pamoka

13.05-13.50

Septinta pamoka

14.00-14.45

Aštunta pamoka

14.55-15.40